Publikováno 19.12.2015

Software na míru

Obsah:

Oblast využití workflow engine Orgnes

Webový informační systém s jednotným designem. Cílem není fantastický originální design ale vysoká produktivita uživatelů.

Informační systém automatizující spolupráci pomocí workflow engine.

Workflow engine Orgnes lze využívat z cloudu. Může být instalován i u zákazníka.

Vybrat dodavatele software na míru je těžké. Neudělejte chybu.

Posuďte následující aspekty:

Etapa Workflow engine Orgnes Konkurence
Analýza Analyzujeme jen to, co workflow engine Orgnes neumí. Analýza musí být provedena v rozsahu celého řešení.
Pilotní ukázka je zdarma. Pilotní ukázka zdarma není zákazníkovi dodávaná.
Analýza probíhá dle vlastní metodiky, která se osvědčila a má dvě přednosti:
 • obsahuje úplný popis řešení, dostačuje pro vytvoření řešení
 • vzniklý popis řešení je zákazníkovi srozumitelný
Analýza je příloha smlouvy.
Analýza popisuje i části určené pouze programátorovi,
zákazník této části nerozumí, i když je důležitá.
Výroba Výroba je levná, rychlá, vzniká méně chyb, dělá se méně práce. Výroba je drahá, vzniká mnoho chyb, je třeba udělat více práce.
Při výrobě se neprogramuje. Podle analýzy formulovaných pravidel se jen nastavuje. Při výrobě software se programuje.
Nastavování probíhá rychle. Práce jde rychle vpřed. Výsledky jsou ihned vidět. Programuje se velmi pomalu. Na výsledky se musí čekat.
Nastavování je jednoduché. Chyby jsou snadno odhalitelné,
nastavuje se jen malá část funkcionality. Většina je již v systému.
Programování je těžké. Pravděpodobnost chyby je vysoká.
Musí se programovat unit testy.
Nastavování zvládne laik. Produktivní začne být pracovník během pár hodin. Produktivní programátor musí mít roky praxe.
Support Zákazník není v pasti. Dodavatel jej nemůže „vydírat“. Zákazník je v pasti. Vzniklé dílo je velké, zdrojových kódů mnoho.
Zákazník nemůže vyměnit dodavatele a je nucen akceptovat jeho ceny.
Cena za vytvoření každého jednoho nového pravidla je stále stejná,
garantovaná smlouvou. Všechny práce jsou cenou za úkon.
Cena změny je účtována hodinově.
Hodinová mzda nic neřeší, protože pracnost určuje dodavatel.
Naši zákazníci nemohou být pod tlakem,
další vývoj si mohou kdykoli provádět sami během používání.
Viz kapitola „Dokumentace“.
Zákazník další vývoj během používání provádět nemůže.
Dílo je příliš velké a nikdo kromě dodavatele mu nerozumí.
V rámci supportu zákazník dostává nové verze workflow engine Orgnes.
Nové verze mohou zvyšovat užitek aplikace novými funkcionalitami.
Zákazník nové verze nedostává. Za každé vylepšení musí stále platit.

Postup realizace software ve workflow engine Orgnes pro zákazníka

Software je vytvářen takto:

 • Zákazník rámcově popíše svoji představu. Nejedná se o analýzu.
 • Je vytvořen prototyp - pilot software, který je funkční. Pilot je zdarma.
 • Na základě diskuse funkcionality pilotního produktu vytvoříme analýzu dle metodiky analýzy Jak na to provedena analýza požadavků na budoucí informační systém. (1.000,-Kč/strana A4).
  Platí, že:
  • Analýze zákazník rozumí, protože díky pilotu si může vyjasnit používané pojmy a užitek jednotlivých dílů funkcionality. Příklad analýzy viz Řízení IT komunikace - analýza.
  • Analýza je součástí budoucí smlouvy
  • Analýza je úplný popis budoucí funkcionality
  • Analýza slouží zákazníkovi v budoucnu, protože pomocí metodiky dokáže analogicky k ní popsat pozdější změny či nový potřebný užitek.