Modul Farmacie

Popis formulářů

Atest položky příjmu

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Příjemka materiálu Příjemka materiálu, v rámci které byl obal dodán drop control directly
Položka příjmu Zvolte položku příjmu, kterou chcete testovat. dropdown directly
Materiál položky příjmu Vybere odpovídající materiál z položky příjmu drop control directly
Datum vzorkování Datum, kdy byly na obaly umístěny štítky vzorkováno. calendar directly
Vzorek odebral combo directly

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled Vzhled dle závazný vzor. radiobuttons directly
Vzhled Al hliník, nelakovaná, potištěná radiobuttons directly
Barva 348 C zelená dle Pantone radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Tisk Vyhovuje dle závazného vzoru radiobuttons directly
Rozměr Šíře 105 mm text directly
Rozměry Šíře 105 mm. radiobuttons directly
Provozní zkouška radiobuttons directly
Dle závazného vzoru Vyhovuje radiobuttons directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek radiobuttons directly
Totožnost C radiobuttons directly
Totožnost D radiobuttons directly
Kysele nebo zásaditě reagující látky radiobuttons directly
Chloridy radiobuttons directly
Sírany radiobuttons directly
Kadmium Max. 3 µg/g text directly
Olovo Max. 10 µg/g text directly
Nikl Max. 5 µg/g text directly
Ztráta sušením Max 6,0 % text directly
Hořčík

4,0 % - 5,0 %  hořčíku

text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina stearová

Minimálně 40 %

text directly
Podíl mastných kyselin – součet obsahů kys.palmitové a kys. stearové

Minimálně 90 %

text directly
Celkový počet mikroorganizmů (TAMC) Max. 10³ cfu / 1 g text directly
Celkový počet mikroorganizmů Max. 10³ v g text directly
Escherichia coli nepřítomny text directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek radiobuttons directly
Totožnost B radiobuttons directly
Totožnost C radiobuttons directly
Totožnost D radiobuttons directly
Totožnost E radiobuttons directly
Vzhled roztoku radiobuttons directly
Hodnota Ph 3,0 až 5,0 text directly
Viskozita, vyjádřená jako K-hodnota vyšší než 15 27,0 – 32,4 text directly
Aldehydy Max. 500 µg/g text directly
Peroxidy Max. 400 µg/g text directly
Hydrazin radiobuttons directly
Nečistota A Nejvýše plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku  (10µg/g) text directly
Nečistota B Nejvýše plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku  (3%) text directly
Těžké kovy Max 10 µg/g text directly
Voda Max. 5,0 % text directly
Síranový popel Max. 0,1 % text directly
Obsah (počítáno na bezvodou látku) dusíku 11,5 % - 12,8 %  text directly
Celkový počet mikroorganizmů Max. 10³ v g text directly
Celkový počet mikroorganizmů (TAMC) Max. 10³ CFU / 1 g text directly
Houby (TYMC) 10² cfu / 1 g text directly
Houby 10² v g text directly
Escherichia coli NEpřítomny text directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek radiobuttons directly
Totožnost A radiobuttons directly
Totožnost B radiobuttons directly
Totožnost C radiobuttons directly
Hodnota pH 4,0 až 7,0 text directly
Cizí příměsi Vyhovují radiobuttons directly
Cizí příměsi - oxidanty Max. 20 µg/g text directly
Cizí příměsi – oxid siřičitý Max. 50 µg/g text directly
Železo Max. 10 µg/g text directly
Ztráta sušením Max 15 % text directly
Síranový popel Max. 0,6 % text directly
Celkový počet mikroorganizmů Max. 10³ v g text directly
Celkový počet mikroorganizmů (TAMC) Max. 10³ cfu / 1 g text directly
Houby (TYMC) 10² cfu / 1 g text directly
Houby 10² v g text directly
Escherichia coli Nepřítomny text directly
Fólie radiobuttons directly
Příbalová informace radiobuttons directly
Skládačka radiobuttons directly
Směs Paralen hot drink radiobuttons directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý,  jemný nebo zrnitý prášek. Prakticky nerozpustná ve vodě, v acetonu,v ethanolu bezvodém,  v toluenu, ve zředěných kyselinách a roztoku hydroxidu sodného(50g/l). text directly
Zkouška totožnosti (A) Prokázána text directly
Zkouška totožnosti (B) stupeň polymerace ≤ 350 text directly
Rozpustnost 50mg v 10 ml hydroxidu TAM text directly
Hodnota pH 5,0-7,5 text directly
Peroxidy Max. 400µg/g text directly
Látky rozpustné ve vodě ≤0,25% text directly
Látky rozpustné v Etheru ≤0,05% text directly
Konduktivita ≤75µS text directly
Těžké kovy ≤10µg/g text directly
Ztráta sušením ≤7% text directly
Síranový popel ≤0,1% text directly
Celkový ,počet mikroorganismů (TAMC) Max. 103cfu/1g text directly
Houby (TYMC) Max 102cfu/1g text directly
Escherichia coli Nepřítomny text directly
Salmonella Nepřítomny text directly
Staphylococus aureus Nepřítomny text directly
Pseudomonas aeruginosa Nepřítomny text directly
Vzhled Čirá bezbarvá sirupovitá tekutina. text directly
Zkoušky totožnosti A,B,C

Vyhovuje dle platného ČL článek Sorbitolum 70% Cristallisabile

text directly
Vzhled roztoku

Vyhovuje dle platného ČL článek Sorbitolum 70% Cristallisabile

text directly
Konduktivita

Max. 10μS/cm-1

text directly
Redukující cukry

Max 0,2%

text directly
Olovo

0,5 µg/g

text directly
Nikl

1 µg/g

text directly
Voda

28,0% - 32,0%

text directly
Obsah

68,0 – 72,0 %

text directly
TAMC

102 cfu/g

text directly
TYMC

102 cfu/g

text directly
E.Colli

negativní

text directly
Salmonella

negativní

text directly
Vzhled

Bílý nebo téměř krystalický prášek, nebo bezbarvé krystaly

text directly
Zkoušky totožnosti A, E

Vyhovuje dle platného ČL článek natrii picosulfas monohydricus

text directly
Vzhled roztoku

Vyhovuje dle platného ČL článek natrii picosulfas monohydricus

text directly
Nečistota A

Max. 0,2%

text directly
Nečistota B

Max. 0,2%

text directly
Nespecifikované nečistoty

Max. 0,10%

text directly
Celkový obsah nečistot

Max. 0,5%

text directly
Chloridy

200µg/g

text directly
Sírany

400 µg/g

text directly
Voda

3,0% - 5,0%

text directly
Obsah

98,5 – 100,5

text directly
TAMC

102 cfu/g

text directly
TYMC

102 cfu/g

text directly
E.Colli

negativní

text directly
Vzhled

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek

text directly
Zkoušky totožnosti A,B,C

Vyhovuje dle platného ČL článek Natrii citras dihydricus

text directly
Vzhled roztoku

Vyhovuje dle platného ČL článek Natrii citras dihydricus

text directly
Kysele nebo zásaditě reagující látky

Vyhovuje dle platného ČL článek Natrii citras dihydricus

text directly
Snadno zuhelnitelné látky

Vyhovuje dle platného ČL článek Natrii citras dihydricus

text directly
Chloridy

Max. 50 μg/g

text directly
Šťavelany

Max. 300 μg/g

text directly
Sírany

Max.150 μg/g

text directly
Těžké kovy

Max .10 μg/g

text directly
Voda

11,0 % - 13,0 %

text directly
Obsah

99,0 % - 101,0 %

text directly
TAMC

102 cfu/g

text directly
TYMC

102 cfu/g

text directly
E.Colli

negativní

text directly
Salmonella

negativní

text directly
Totožnost A,C,D a E

Vyhovuje dle ČL, článek Acidum citricum monohydricum

text directly
Totožnost B, E

Vyhovuje dle ČL, článek Acidum citricum monohydricum

text directly
Vzhled roztoku

Vzhled roztoku

text directly
Snadno zuhelnitelné látky

Vyhovuje dle ČL, článek Acidum citricum monohydricum

text directly
Kyselina šťavelová

Max 360 µg/g

text directly
Sírany

Max. 150 µg/g

text directly
Obsah vody

Max 7,5 – 9,5 %

text directly
Síranový popel

Max. 0,1 %

text directly
Obsah počítáno na bezvodou látku

99,5 až 100,5 %

text directly
TAMC

103 cfu/g

text directly
TYMC

102 cfu/g

text directly
Vzhled

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo zrnitý prášek nebo vločky, slabě hygroskopický.

text directly
Totožnost A,B

Vyhovuje dle platného ČL článek Natrii Benzoas

text directly
Kysele nebo zásaditě reagující látky

Vyhovuje dle platného ČL článek Natrii Benzoas

text directly
Halogenované sloučeniny - ionizovaný chlor

Max. 200μg/g

text directly
Halogenované sloučeniny - celkový chlor

Max. 300μg/g

text directly
Těžké kovy

Max.

text directly
Ztráta sušením

2,0%

text directly
Obsah

99,0 – 100,5 %

text directly
TAMC

103 cfu/g

text directly
TYMC

102 cfu/g

text directly
Vzhled

povrch polomastný nepoškozený,bez znečištění

text directly
Barva

Bílá

text directly
Vnější průměr kapátka ( pod prstencem )

8,13 + 0,1 mm

text directly
Materiál

LD PE Purell 1840 H

text directly
Kompletace + lahvička + uzávěr

Vyhovuje

text directly
TAMC

Max. 30cfu/obal

text directly
TYMC

Max. 30 cfu/obal

text directly
Vzhled

Vyhovuje dle závazného vzoru, bez mechanických nečistot.

text directly
Barva

Bílá

text directly
Výška lahvičky

64,6 ± 0,4 mm

text directly
Vnější průměr lahvičky

29,0 ±0,3 mm

text directly
Vnitřní průměr hrdla

8,2 ± 0,2 mm

text directly
Materiál

HD PE Purell GF 4750

text directly
Kompletace + kapátko + uzávěr

Vyhovuje

text directly
TAMC

Max. 30cfu/obal

text directly
TYMC

Max. 30 cfu/obal

text directly
Zkouška totožnosti A

vyhovuje dle platného ÈL èlánek maydis amylum

text directly
Zkouška totožnosti B

vyhovuje dle platného ČL článek maydis amylum

text directly
Zkouška totožnosti C

vyhovuje dle platného ČL článek maydis amylum

text directly
Hodnota pH

4,0-7,0

text directly
Cizí příměsi

škrobová zrna cizího původu nejsou přítomna

text directly
Oxidanty

max. 20µg/g

text directly
Oxid siřičitý

max. 50 µg/g

text directly
Železo

max. 10 µg/g

text directly
Ztráta sušením

max. 15%

text directly
Síranový popel

max. 0,6%

text directly
TAMC

103 fu/g

text directly
TYMC

102 cfu/g

text directly
E.Colli

negativní

text directly
Vzhled

čirá bezbarvá kapalina

text directly
Celkový organický uhlík

max. 0,5

text directly
Konduktivita

postup viz. monografie Ph.Eur. Aqua for injections

text directly
Dusičnany

max. 0,2

text directly
Hliník

max. 10

text directly
Těžké kovy

max. 0,1

text directly
TAMC+TYMC

< 10

text directly
Bakteriální endotoxiny

< 0,25

text directly
Hodnota pH

5,0 - 7,0

text directly
Vzhled

Vyhovuje dle závazného vzoru

text directly
Text

Vyhovuje dle závazného vzoru

text directly
Barva

Černý text na bílém podkladu

text directly
Rozměry

150 x 330 mm

text directly
Skládání Vyhovuje radiobuttons directly
Vzhled

Vyhovuje dle závazného vzoru

text directly
Text

Vyhovuje dle závazného vzoru

text directly
Barva

Černý text na bílém podkladu

text directly
Rozměry

150 x 330 mm

text directly
Skládání Vyhovuje radiobuttons directly
Vzhled vyhovuje radiobuttons directly
Tisk Dle závazného vzoru text directly
Barva dle závazného vzoru text directly
Rozměry 42 x 32 x 105 mm text directly
Vzhled vyhovuje radiobuttons directly
Tisk Dle závazného vzoru text directly
Barva dle závazného vzoru text directly
Rozměry 64 x 43 x 102 mm text directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled Bílý krystalický prášek. radiobuttons directly
Zkoušky totožnosti (ABC) Hodnocení, zda surovina vyhověla požadavku totožnosti. radiobuttons directly
Vzhled roztoku Určete, zda vzhled vyhovuje nebo nevyhovuje. radiobuttons directly
Uhličitany - pH Max.8,6 text directly
Chloridy Max.150 µg/g text directly
Sírany Max.150 µg/g text directly
Amonium Max. 20 µg/g text directly
Arsen Max.   2 µg/g text directly
Vápník Max.100 µg/g text directly
Železo Max. 20 µg/g text directly
Těžké kovy Max. 10 µg/g text directly
Hliník Max.0,5 µg/g text directly
Obsah Obsah v rozmezí 99,0 –101,0% text directly
Bakteriální endotoxiny <0,5m.j./ml text directly
Vzhled

bílý nebo témìø bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystalky

text directly
Zkouška totožnosti A

vyhovuje dle platného ČL článek Acidum acetylsalicylicum

text directly
Zkouška totožnosti B

vyhovuje dle platného ČL článek Acidum acetylsalicylicum

text directly
Vzhled roztoku

roztok je čirý

text directly
Nečistoty A,B,C,D,E,F

max 0,15% pro každou nečistotu

text directly
nespecifikované nečistoty

max. 0,05%

text directly
Celkový obsah nečistot

max. 0,25%

text directly
Těžké kovy

max.20 μg/g

text directly
Ztráta sušením

max. 0,5%

text directly
Síranový popel

max. 0,1%

text directly
TAMC

103 fu/g

text directly
TYMC

102 cfu/g

text directly
Vzhled Olejovitá nažloutlá látka. radiobuttons directly
Vzhled Olejovitá nažloutlá nebo nahnědlá žlutá látka. radiobuttons directly
Totožnost A,D Vyhovuje radiobuttons directly
Totožnost A,D,E Prokázána u 2 obal.jednotek. radiobuttons directly
Číslo kyselosti Max. 2,0 text directly
Číslo hydroxilové Limit 65 - 80 text directly
Číslo peroxidové Max. 10 text directly
Číslo zmýdelnění Limit 45 - 55 text directly
Ethylenoxid a dioxan Max. 1µg/g text directly
Těžké kovy Max.10 µg/g text directly
Voda K.F. Max. 3,0 % text directly
Síranový popel Max. 0,25% text directly
Obsah Min. 60% kyseliny olejové. text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina myristová max. 5,0% text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina palmitová max. 16,0% text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina palmitoolejová max. 8,0% text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina stearová max. 6,0% text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina olejová min. 58,0% text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina linolová max. 18,0% text directly
Podíl mastných kyselin - kyselina linolenová max. 4,0% text directly
Mikrobiální čistota - celk. počet mikroorg. Max 10³ cfu / 1g text directly
Mikrobiální čistota - celk. počet mikroorg. Max 1000/g text directly
Mikrobiální čistota - Escherichia coli a Salmonela Limit -  negativní. radiobuttons directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled Vyhovuje dle závazného vzoru,bez mechanických nečistot radiobuttons directly
Barva Mléčná radiobuttons directly
Výška kartuše 218,1 – 220,5 mm text directly
Vnější průměr kartuše 86,3 – 86,9 mm text directly
Vnitřní průměr kartuše 80,4 mm text directly
Materiál PP text directly
Bakteriální endotoxiny < 0,25 EU/ml text directly
Umístění filtru Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Materiál PP text directly
Provozní zkouška Povšechný vyhovují na těsnost
Všechny vyhovují na rozměr (komplet+víko)
text directly
Vzhled Vyhovuje dle závazného vzoru, bez mechanických nečistot radiobuttons directly
Barva Mléčná radiobuttons directly
Vnější průměr víka 90,1 – 91,7 mm text directly
Vnitřní průměr víka 86,7 – 87,0 mm text directly
Bakteriální endotoxiny < 0,25 EU/ml text directly
Umístění filtru radiobuttons directly
Materiál PP text directly
Dle závazného vzoru Vyhovuje radiobuttons directly
Provozní zkouška Vyhovuje radiobuttons directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek radiobuttons directly
Totožnost A radiobuttons directly
Totožnost B radiobuttons directly
Hodnota pH 4,5 až 7,0 text directly
Oxidanty radiobuttons directly
Oxid siřičitý Max  50 µg/g text directly
Železo Max. 20 µg/g text directly
Cizí příměsi radiobuttons directly
Ztráta sušením Max 15 % text directly
Síranový popel Max. 0,6 % text directly
Celkový počet mikroorganizmů Max. 10³ v g text directly
Celkový počet mikroorganizmů (TAMC) Max. 10³ cfu / 1 g text directly
Houby (TYMC) 10² cfu / 1 g text directly
Houby 10² v g text directly
Escherichia coli Nepřítomny text directly
Vzhled Bílý nebo nažloutle bílý hygroskopický prášek nebo vločky.Je snadno  rozpustný ve vodě, v lihu 96%  a v dichlormethanu text directly
Zkoušky totožnosti (BC) Prokázána text directly
Vzhled roztoku Vyhovuje text directly
Aldehydy Max. 500µg/g text directly
Peroxidy Max. 400µg/g text directly
Hydrazin Max. 1µg/g text directly
Monomery Max. 0,1% text directly
Nečistota A Max. 0,5 µg/g text directly
Těžké kovy Max  20µg/g text directly
Ztráta sušením Max. 5% text directly
Síranový popel Max. 0,1% text directly
K-hodnota 25,2-30,8 text directly
Vinylacetát ≤ 35,3 - 41,4% text directly
Stanovení obsahu dusíku 7,0-8,0% text directly
Celkový počet mikroorganismů (TAMC) Max. 103cfu/1g text directly
Houby (TYMC) Max 102cfu/1g text directly
Escherichia coli nepřítomny text directly
Vzhled

Bílý nebo téměř krystalický prášek, nebo bezbarvé krystaly

text directly
Zkoušky totožnosti A,B

Vyhovuje dle platného ČL článek Methylparabenum

text directly
Vzhled roztoku

Vyhovuje dle platného ČL článek methylparabenum

text directly
Kysele reagující látky

Vyhovuje dle platného ČL článek Methylparabenum

text directly
Nečistota A

Max 0,5%

text directly
Nespecifikované nečistoty

Max 0,5%

text directly
Celkový obsah nečistot

Max 1,0%

text directly
Síranový popel

Max 0,1 %

text directly
Obsah

98,0% - 102,0 %

text directly
Mikrobiální čistota

102 cfu/g

text directly
Celk.počet mikroorg.

102 cfu/g

text directly
Escherichia coli

negativní

text directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Zkouška totožnosti Cl-

Vyhovuje dle Ph.Eur monografie Natrii Chloridum

radiobuttons directly
Zkouška totožnosti Na+

Vyhovuje dle Ph.Eur monografie Natrii Chloridum

radiobuttons directly
Vzhled roztoku (čirost a barva)

Roztok S je čirý

text directly
Kysele nebo zásaditě reagující látky

vyhovuje

radiobuttons directly
Bromidy

max. 100

text directly
Kyanoželeznatany

do 10 min nevznikne modré zbarvení

text directly
Jodidy

vyhovuje

radiobuttons directly
Dusitany

absorbance ≤ 0,01

text directly
Fosforečnany

max. 25

text directly
Sírany

max. 200

text directly
Hliník

max. 0,2

text directly
Arsen

max. 1,0

text directly
Baryum radiobuttons directly
Železo

max. 2,0

text directly
Hořčík a kovy alkalických zemin

max. 100

text directly
Draslík

max. 500

text directly
Těžké kovy

max. 5,0

text directly
Ztráta sušením

max. 0,5

text directly
Bakteriální endotoxiny

max. 5

text directly
OBsah NaCl

99,0 - 100,5

text directly
Vzhled Bílá opalizující látka. radiobuttons directly
Totožnost (A,B) FTIR, obsah Vyhovuje radiobuttons directly
Zjevná viskozita Max.15 mPa  text directly
Vzhled filmu Zvolte, zda vzhled filmu vyhovuje. radiobuttons directly
Velikost částic ( síto 90) Max.  1% text directly
Ethylakrylát a kys. Methakrylová (HPLC) Max 0,1 % text directly
Zbytek po odpaření 0,285 – 0,315 g text directly
Síranový popel Max. 0,2 % text directly
Obsah 46,0% - 50,6% text directly
Mikrobiální čistota - celk.počet mikroorg. Max 1000/g text directly
Mikrobiální čistota - Escherichia coli a Salmonela Negativní. radiobuttons directly
Salmonela radiobuttons directly
Staphyllococus aureus radiobuttons directly
Pseudomonas aeruginosa radiobuttons directly
Vzhled Al hliník, nelakovaná, potištěná text directly
Barva potisku Černá text directly
Tisk

Vyhovuje dle závazného vzoru

text directly
Rozměr

Šíře 105 mm

text directly
Provozní zkouška Vyhovuje radiobuttons directly
Dle závazného vzoru Vyhovuje radiobuttons directly
Vzhled Bílý krystalický prášek radiobuttons directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek radiobuttons directly
Totožnost Prokázána u 8 obalových jednotek. radiobuttons directly
Vzhled roztoku Zvolte, zda vzhled roztoku vyhovuje. radiobuttons directly
Kysele nebo zásaditě reagující látky Max.0,4 ml text directly
Specifická optická otáčivost[°] +54,4° až +55,9° text directly
Absorbance 400nm Max.0,04 text directly
Absorbance 210 –220nm Max.0,25 text directly
Absorbance 270 –300nm  Max.0,07 text directly
Těžké kovy Max.5µg/g text directly
Voda K.F. Max.4,5-5,5% text directly
Síranový popel Max.0,1% text directly
Mikrobiální čistota horizontal line directly
Mikrobiální čistota - Aerobní mikroorganizmy Max.10 KTJ/g text directly
Celkový počet životaschopných aerobních mikroorganismů Max. 10² cfu / 1g text directly
Escherichia coli Negativní radiobuttons directly
Mikrobiální čistota - Escherichia coli Negativní radiobuttons directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek radiobuttons directly
Totožnost A radiobuttons directly
Totožnost B radiobuttons directly
Vzhled roztoku radiobuttons directly
Hodnota pH 6,5 – 8,5  text directly
Chloridy Max. 200µg/g text directly
Sírany Max. 400µg/g text directly
Železo Max.50µg/g text directly
Těžké kovy Max.20µg/g text directly
Ztráta sušením 14,0 % - 17,0 % text directly
Obsah (počítáno na vysušenou látku) 98,0 % – 102,0 % text directly
Celkový počet mikroorganizmů Max. 10³ v g text directly
Celkový počet mikroorganizmů (TAMC) Max. 10³ cfu / 1 g text directly
Houby (TYMC) 10² cfu / 1 g text directly
Houby 10² v g text directly
Escherichia coli NEpřítomny text directly
Vzhled Bílý nebo téměř bílý prášek, mastný na dotek. radiobuttons directly
Totožnost Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Totožnost A Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Hodnota pH 7,0 – 9,0 text directly
Kysele nebo zásaditě reagující látky Vyhovuje. text directly
Látky rozpustné ve vodě Max.0,2%(25 mg) text directly
Hliník Max. 2,0 % text directly
Vápník Max. 0,9 % text directly
Železo Max. 0,25% text directly
Olovo Max. 10µg/g text directly
Hořčík 17.0 – 19,5 % text directly
Ztráta žíháním Max. 7,0 % text directly
Mikrobiální čistota Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Mikrobiální čístota horizontal line directly
Celkový počet mikroorganismů Max. 10² cfu / 1g text directly
Celkový počet mikroorganismů Max. 10²  v g text directly
Escherichia coli negativní text directly
Vzhled Čirá viskozní bezbarvá kapalina. radiobuttons directly
Vzhled Čirá viskozní bezbarvá nebo téměř bezbarvá hygroskopická kapalina. Je dobře rozpustný ve vodě, mísitelný s ethanolem 96%, těžce rozpustný v mastných olejích. radiobuttons directly
Totožnost (A,B) index lomu FTIR Vyhovuje radiobuttons directly
Totožnost (A,B) Zvolte, zda byla prokázána. radiobuttons directly
Vzhled roztoku Zvolte, zda vzhled roztoku vyhovuje. radiobuttons directly
Vzhled (čirost a barva) Zvolte, zda vzhled roztoku vyhovuje. radiobuttons directly
Kysele reagující látky Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Index lomu 1,440-1,446 text directly
Příbuzné látky Každá látka < 0,2%, suma < 0,5 % text directly
Těžké kovy Max.5µg/g text directly
Voda K.F. Max.0,25%µg/g text directly
Síranový popel Max.0,1% text directly
Obsah 98,5%-101,0% text directly
Příbuzné látky Max. 0,2% text directly
Mikrobiální čistota Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Mikrobiální čístota horizontal line directly
Celkový počet mikroorganismů (TAMC) 10³  cfu / g text directly
Houby (TYMC) 10² cfu / g text directly
Escherichia coli v 1g Negativní text directly
Salmonella Negativní text directly
Vzhled Bílý krystalický prášek. radiobuttons directly
Zkoušky totožnosti (AB) Zvolte, zda byla prokázána. radiobuttons directly
Vzhled roztoku Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Kysele nebo zásaditě reagující látky Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Bromidy Max.0,1% text directly
Jodidy Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Sírany Max.300µg/g text directly
Barium Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Těžké kovy Max.10µg/g text directly
Železo Max.20µg/g text directly
Hořčík a kovy alkalických zemin Max.200µg/g text directly
Sodík Max.0,1% text directly
Ztráta sušením Max.1,0% text directly
Obsah 99,0-100,5% text directly
Mikrobiální čistota Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Mikrobiální čistota - celkový počet mikroorganismů Max. 10² cfu / 1g text directly
Mikrobiální čistota - Escheichia coli v 1 g Nepřítomnost text directly
Vzhled radiobuttons directly
Barva Žlutá text directly
Vnitřní průměr ochranného krytu 9,7 – 10,5 mm text directly
Kontrola kompletací s kartuší radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Materiál PE - LD materiál text directly
Vzhled radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Rozměry 118x57,5 mm  kónický tvar text directly
Vzhled radiobuttons directly
Rozměr 630 x 210 mm text directly
Rozměr 125 x 210 mm text directly
Barva Černý tisk na bílém podkladu. text directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled Nažloutlý kryst. prášek radiobuttons directly
Totožnost Vyhovuje. radiobuttons directly
Měrná elektrická vodivost Max. 1 mS.cmֿ¹ text directly
Oxid siřičitý Max 200 µg/g radiobuttons directly
Hodnota pH 3,8 – 7,6 text directly
Peroxidy Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Pevnost gelu (Bloomova hodnota) 144 - 214 text directly
Železo Max. 30µg/g text directly
Chrom Max. 10 µg/g text directly
Zinek Max. 30 µg/g text directly
Ztráta sušením Max. 15% text directly
Mikrobiální čistota - Aerobní mikroorganizmy Max. 10³  / g text directly
Mikrobiální čistota - Celk. počet mikroorg. Max. 10³ cfu/ 1g text directly
Mikrobiální čistota - Celk. počet mikroorg. Max. 1 000 KTJ / g text directly
Mikrobiální čistota - Escherichia coli a salmonela Zvolte, zda je negativní. radiobuttons directly
Mikrobiální čistota - Escherichia coli Zvolte, zda je negativní. radiobuttons directly
Mikrobiální čistota - Escherichia coli Zvolte, zda je negativní. radiobuttons directly
Mikrobiální čistota - Salmonela Zvolte, zda je negativní. radiobuttons directly
Rozměr Rozměr má mít hodnotu 105 x 0,25 mm. text directly
Vzhled PVC fólie transparentní, výrobek na bázi PVC. text directly
Barva Transparentní radiobuttons directly
Barva Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Rozměr Šíře fólie 105 mm
Síla fólie 0,25 mm
text directly
Provozní zkouška Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Dle závazného vzoru Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Vzhled Vyhovuje dle závazného vzoru,bez mechanických nečistot radiobuttons directly
Barva Mléčná radiobuttons directly
Výška kartuše 218,5 – 221,5 mm text directly
Vnější průměr kartuše 85,99 – 87,99 mm text directly
Vnitřní průměr kartuše 80,0 – 81,6 mm text directly
Bakteriální endotoxiny < 0,25 EU/ml text directly
Umístění filtru Zvolte, zda vyhovuje. radiobuttons directly
Materiál PP text directly
Rozměr 385x240x156 mm text directly
Barva radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Vzhled Hnědá skleněná láhev se šroubovacím závitem radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Kompletace s uzávěrem radiobuttons directly
Barva Hnědá text directly
Kvalita Bez vad, poškození, prasklin, ostrých hran, odlomků text directly
Vzhled radiobuttons directly
Vzhled Hnědá skleněná láhev se šroubovacím závitem radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Kompletace s uzávěrem radiobuttons directly
Barva Hnědá text directly
Kvalita (vizuelně) Bez vad, poškození, prasklin, ostrých hran, odlomků text directly
Vzhled radiobuttons directly
Vzhled

Povrch polomastný nepoškozený,bez znečištění

radiobuttons directly
Barva Bílá text directly
Kompletace radiobuttons directly
Kompletace (sypátko+uzávěr) radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Materiál dle specifikace Vyhovuje radiobuttons directly
Dle závazného vzoru Vyhovuje radiobuttons directly
Vzhled Jemný bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96% radiobuttons directly
Totožnost A Vyhovuje radiobuttons directly
Totožnost B Vyhovuje radiobuttons directly
Totožnost C Vyhovuje radiobuttons directly
Totožnost D Vyhovuje radiobuttons directly
Zkoušky na čistotu - kysele nebo zásaditě reagující látky Vyhovuje text directly
Zkoušky na čistotu - chloridy Max 0,1% text directly
Zkoušky na čistotu - sírany Max. 0,3 % text directly
Zkoušky na čistotu - kadmium Max 3 µg/g text directly
Zkoušky na čistotu - olovo Max. 10 µg/g text directly
Zkoušky na čistotu - nikl Max. 5 µg/g text directly
Zkoušky na čistotu - ztráta sušením Max. 3,0% text directly
Zkoušky na čistotu - obsah vápníku v sušině 6,4 % až 7,4 % Ca text directly
Zkoušky na čistotu - obsah volných mastných kyselin

Min.40% kyseliny stearové

Min.90%kyseliny stearové+kyseliny palmitové
text directly
Zkoušky na čistotu - obsah volných mastných kyselin

Min.40% kyseliny stearové

text directly
Zkoušky na čistotu - součet kyseliny stearové a kyseliny palmitové

Min.90%kyseliny stearové+kyseliny palmitové

text directly
Mikrobiální čistota - celkový počet živých mikroorganizmů Max. 10³ kol./g text directly
Mikrobiální čistota - Escherichia coli Nepřítomny radiobuttons directly
Rozměr 385x240x156 mm text directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Skládání radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

 

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled radiobuttons directly
Barva Mléčná text directly
Vnější průměr 11,45 – 11,8 mm text directly
Vnitřní průměr víka 9,7 – 10,5 mm text directly
Kontrola kompletací s kartuší radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Materiál PP materiál text directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Kontrola dle závazného vzoru radiobuttons directly
Skládání radiobuttons directly
Provozní zkouška radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Rozměr 630 x 210 mm text directly
Barva Černý tisk na bílém podkladu. text directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Rozměr 630 x 210 mm text directly
Barva Černý tisk na bílém podkladu. text directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Barva Černý text na bílém podkladu radiobuttons directly
Rozměry 100 x 147 mm, oboustranný tisk radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Skládání radiobuttons directly
Kontrola dle závazného vzoru radiobuttons directly
Rozměr 140x210 mm text directly
Barva radiobuttons directly
Barva Černý text na bílém podkladě radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Rozměry 44x22x79 mm text directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Rozměry 65 x 43 x 102 radiobuttons directly
Kontrola dle závazného vzoru PD radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Rozměry 64 x 64 x 150 mm text directly
Skládání radiobuttons directly
Kontrola dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Rozměry 84 x 84 x 194 mm text directly
Skládání radiobuttons directly
Kontrola dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Provedení radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Vzhled Povrch polomastný, nepoškozený, bez znečištění radiobuttons directly
Barva Bílá text directly
Kompletace+nádobka+uzávěr radiobuttons directly
Rozměry radiobuttons directly
Materiál Dle specifikace radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled

Vyhovuje dle závazného vzoru, bez mechanických nečistot.

text directly
Barva

Bílá

text directly
Výška lahvičky

75,8 ±0,9 mm

text directly
Vnější průměr lahvičky

31,0 ± 0,5 mm

text directly
Vnitřní průměr hrdla

8,2 ± 0,2 mm

text directly
Materiál

HD PE Purell GF 4750

text directly
Kompletace + kapátko + uzávěr

Vyhovuje

text directly
TAMC

Max. 30cfu/obal

text directly
TYMC

Max. 30 cfu/obal

text directly
Vzhled radiobuttons directly
Potisk dle závazného vzoru radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Rozměr radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Potisk dle závazného vzoru radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Rozměr radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Rozměr 28x78 mm text directly
Barva radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled Vyhovuje text directly
Tisk Vyhovuje text directly
Barva Vyhovuje text directly
Rozměry

357x183x200 mm

text directly
Skládání

Vyhovuje

text directly
Vzhled radiobuttons directly
Rozměr 35x30 mm text directly
Barva radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled

Vyhovuje dle závazného vzoru, bez mechanických nečistot.

text directly
Barva

Bílá

text directly
Výška uzávěru ( bez kroužku originality )

25,6 ± 0,2 mm

text directly
Vnitřní průměr ( v místě závitu )

13,17 ± 0,2 mm

text directly
Vnitřní průměr ( pod závitem )

15,0 ± 0,2 mm

text directly
Materiál

HDPE Purell GC 7260

text directly
Kompletace + lahvička + kapátko

Vyhovuje

text directly
TAMC

Max. 30cfu/obal

text directly
TYMC

Max. 30 cfu/obal

text directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Barva Černý tisk na bílém podkladu radiobuttons directly
Rozměry 118 x 57,5 mm, kónický tvar radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled

Bílá opalizující látka

text directly
Totožnost (A,B)FTIR,obsah vyhovuje radiobuttons directly
Zjevná viskozita

Max.15 mPas-1

text directly
Vzhled filmu vyhovuje radiobuttons directly
Velikost částic ( síto 90)

Max. 1%

text directly
Ethylakrylát a kys. Methakrylová (HPLC)

Max. 0,1%

text directly
Zbytek po odpaření

0,285 – 0,315 g

text directly
Síranový popel

Max. 0,2 %

text directly
Obsah

46,0% - 50,6%

text directly
Celk.počet mikroorg.

Max 10³ cfu/g

text directly
Escherichia coli a Salmonela

Negativní

text directly
Staphylococcus Aureus

Negativní

text directly
Pseudomonas Aeuruginosa

Negativní

text directly
Rozměr 60x100 mm text directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Barva Dle specifikace radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Rozměr 80x120 mm text directly
Vzhled radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Barva Dle specifikace radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vzhled Bílý nebo šedobílý prášek. Prakticky nerozpustná v acetonu, v ethanolu bezvodém a v toluenu.  text directly
Zkoušky totožnosti (ABC) Prokázána. text directly
Hodnota pH 5,0 - 7,0 text directly
Chlorid sodný + natrium glykolát ≤0,5% text directly
Látky rozpustné ve vodě ≤10% text directly
Těžké kovy ≤10µg/g text directly
Ztráta sušením ≤10% text directly
Síranový popel 14,0 - 28,0 % text directly
Celkový počet mikroorganismů (TAMC) Max. 103cfu/1g text directly
Houby (TYMC) Max 102cfu/1g text directly
Escherichia coli nepřítomny text directly
Vzhled radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Barva Dle specifikace radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Tisk radiobuttons directly
Rozměry text directly
Rozměry 118 x 57,5 mm, kónický tvar text directly
Vzhled radiobuttons directly
Potisk dle závazného vzoru radiobuttons directly
Barva radiobuttons directly
Rozměr radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Barva Bílá text directly
Kontrola kompletací s lahví radiobuttons directly
Vnější průměr - lem uzávěru 35,21 – 35,99 mm text directly
Vnější průměr - šroubovací část 31,0 – 33,0 mm text directly
Výška 23,2 – 24,4 mm text directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly
Vzhled radiobuttons directly
Vzhled Povrch polomastný, nepoškozený, bez znečištění radiobuttons directly
Kompletace+nádobka+sypátko radiobuttons directly
Barva Modrá text directly
Rozměry radiobuttons directly
Materiál Dle specifikace radiobuttons directly
Dle závazného vzoru radiobuttons directly

Provedené zkoušky - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Rozměry 154 x 383 mm text directly
Barva Vyhovuje radiobuttons directly
Dle závazného vzoru Vyhovuje radiobuttons directly
Vzhled Vyhovuje dle závazného vzoru, bez mechanických nečistot radiobuttons directly
Barva Mléčná radiobuttons directly
Vnější průměr víka 90,4 – 91,4 mm text directly
Vnitřní průměr víka 77,9 – 78,9 mm text directly
Bakteriální endotoxiny < 0,25 EU/ml text directly
Umístění filtru radiobuttons directly
Materiál PP text directly
Dle závazného vzoru Vyhovuje radiobuttons directly
Provozní zkouška radiobuttons directly
Vzhled Zvolte, zda vzhled vyhovuje či nevyhovuje radiobuttons directly
Totožnost ACD Vyhovuje text directly
Vzhled roztoku Zvolte, zda vzhled roztoku vyhovuje či nevyhovuje. radiobuttons directly
Hodnota pH 3,0 – 7,0 text directly
Rel. hustota 1,38 g/cm³ text directly
Příbuzné látky horizontal line directly
Galaktosa Max. 15 % text directly
Laktosa Max.10% text directly
Epilaktosa Max. 10% text directly
Tagatosa Max. 4% text directly
Fruktosa Max. 1% text directly
Methanol Max. 50 µg/g text directly
Siřičitany Max. 30 µg/g text directly
Bor Max. 5 µg/g text directly
Olovo Max. 0,5 µg/g text directly
Síranový popel Max. 0,2 % text directly
Obsah 47,5 – 52,5 % text directly
Mikrobiální čistota Zvolte, zda mikrobiální čistota vyhovuje či nevyhovuje. radiobuttons directly
Mikrobiální čistota horizontal line directly
Celkový počet mikroorganismů 10² cfu/ g text directly
Escherichia coli Negativní text directly

Výsledky zkoušek

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Analyzoval (HemoCare, ...) text directly
Datum propuštění Datum dokončení atestu. calendar directly
Závěr atestu Zaznamenejte, zda položka příjmu vyhověla nebo nevyhověla požadavkům atestu. radiobuttons directly
Komentář k výsledkům Komentář k výsledkům analýzy html editor directly
Propuštěné množství Propuštěné množství text conditionaly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti calendar conditionaly
Odpovědná osoba Podpis odpovědné osoby. signature directly
Zamknuto? Zaškrtněte v případě, že je atest dokončen a již není možné provádět změny. checkbox directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

Balení výrobku

Identifikace výrobku

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Typ výrobku Výrobní předpis, který určuje typ výrobku, nebo typ kontraktačního výrobku. dropdown directly
Šarže Číslo šarže, v rámci které byl výrobek vyroben. drop control directly
Počet kusů v balení Počet výrobků v daném balení text directly
Aktuální umístění Sklad nebo stav, ve kterém se výrobek nachází. radiobuttons directly

Pohyby

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Pohyby výrobku Pohyby, které byly s výrobkem uskutečněny. table horizontal directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

Certifikát hotového přípravku

Společné údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Pořadové číslo Pořadové číslo certifikátu hotového výrobku text - read only directly
Přípravek Zvolte, jakého přípravku se certifikát týká. dropdown directly
Výrobní šarže drop control directly
Výsledek radiobuttons directly

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Bílý sypký prášek, bez hrudek, hrubších částic a mechanických nečistot text directly
Obsah jednotlivých balení[ml] text directly
Hustota[g/cm3] text directly
Zbytek po odpaření[%] text directly
Obsah ethanolu[%] text directly
Celkový počet aerobních bakterií[cfu/ml] text directly
Celkový počet hub[cfu/ml] text directly
Esterichia coli text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Smetanový, žluto-bílý prášek text directly
Hmotnostní stejnoměrnost Průměrná hmotnost náplně ,která se nesmí lišit od stanoveného průměru více než ± 5 % text directly
Leak test vyhovuje radiobuttons directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis oprávněné osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Čočkovité, bílé až nažloutlé, hladké potahované tablety text directly
Průměrná hmotnost jedné tablety [g] 0,540 – 0,600 text directly
Hmotnostní stejnoměrnost Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Zkouška rozpadovosti tablet Zvolte, zda vyhovuje či nevyhovuje. radiobuttons directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Obsah chloridu draselného [g/1 tableta] 0,475 – 0,525 text directly
Popel nerozpustný v HCl [%] Maximálně 5,0 text directly
Mikrobiální čistota [ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle čl.5.1.4,kategorie 3A radiobuttons directly
Celkový počet aerobních bakterií Max 1000 text directly
TAMC Max.10³ text directly
Houby Max 100 text directly
TYMC Max.10² text directly
Escherichia coli Negativní text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly

Certifikát - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Bílý sypký prášek, bez hrudek, hrubších částic a mechanických nečistot text directly
Obsah jednoho balení [g] min.18 text directly
Zbytek na sítě č.125 (ČL) [%] Maximálně 5,0 text directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Hodnota pH vodné suspenze [pH] 4,5 – 7,0 text directly
Ztráta sušením [%] Maximálně 5,5 text directly
Bacitracinum zincicum - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 22 500 – 27 500 text directly
Neomycini sulfas - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 297 000 – 363 000 text directly
Celkový počet mikroorganismů [Kolonií/g] Maximálně 10 text directly
Enterobacterie, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus [Kolonií/g] Negativní text directly
Enterobacterie Negativní text directly
Žluč tolerující gramnegativní bakterie Negativní text directly
Pseudomonas aeruginosa Negativní text directly
Staphyloccocus aureus Negativní text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Bílý sypký prášek, bez hrudek, hrubších částic a mechanických nečistot text directly
Obsah jednoho balení [g] min.4,5 text directly
Zbytek na sítě č.125 (ČL) [%] Maximálně 5,0 text directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Hodnota pH vodné suspenze [pH] 4,5 – 7,0 text directly
Ztráta sušením [%] Maximálně 5,5 text directly
Bacitracinum zincicum - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 22 500 – 27 500 text directly
Neomycini sulfas - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 297 000 – 363 000 text directly
Celkový počet mikroorganismů [Kolonií/g] Maximálně 10 text directly
Enterobacterie, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus [Kolonií/g] Negativní text directly
Enterobacterie Negativní text directly
Žluč tolerující gramnegativní bakterie Negativní text directly
Pseudomonas aeruginosa Negativní text directly
Staphyloccocus aureus Negativní text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Bílý sypký prášek, bez hrudek, hrubších částic a mechanických nečistot text directly
Obsah jednoho balení [g] min.4,5 text directly
Zbytek na sítě č.125 (ČL) [%] Maximálně 5,0 text directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Hodnota pH vodné suspenze [pH] 4,5 – 7,0 text directly
Ztráta sušením [%] Maximálně 5,5 text directly
Bacitracinum zincicum - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 22 500 – 27 500 text directly
Neomycini sulfas - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 297 000 – 363 000 text directly
Celkový počet mikroorganismů [Kolonií/g] Maximálně 10 text directly
Enterobacterie, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus [Kolonií/g] Negativní text directly
Enterobacterie Negativní text directly
Žluč tolerující gramnegativní bakterie Negativní text directly
Pseudomonas aeruginosa Negativní text directly
Staphyloccocus aureus Negativní text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Průměrná hmotnost [g] 740,0 - 760,0 text directly
Vzhled Bílý krystalický prášek text directly
Zkouška A Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška B Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška C Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Vzhled roztoku Rozhodněte zda vyhovuje radiobuttons directly
Uhličitany[pH] pH max 8.6 text directly
Chloridy[ppm] max. 150 text directly
Sírany[ppm] max. 150 text directly
Amonium[ppm] max. 20 text directly
Arsen[ppm] max. 2 text directly
Vápník[ppm] max. 100 text directly
Železo[ppm] max. 20 text directly
Těžké kovy[ppm] max. 10 text directly
Obsah[%] 99.0 - 101.0 text directly
Hliník[ppm] max. 0.5 text directly
Bakteriální endotoxiny[EU/ml] <0.5 text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Průměrná hmotnost [g] 740,0 - 760,0 text directly
Vzhled Bílý krystalický prášek text directly
Zkouška A Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška B Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška C Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Vzhled roztoku Rozhodněte zda vyhovuje radiobuttons directly
Uhličitany[pH] pH max 8.6 text directly
Chloridy[ppm] max. 150 text directly
Sírany[ppm] max. 150 text directly
Amonium[ppm] max. 20 text directly
Arsen[ppm] max. 2 text directly
Vápník[ppm] max. 100 text directly
Železo[ppm] max. 20 text directly
Těžké kovy[ppm] max. 10 text directly
Obsah[%] 99.0 - 101.0 text directly
Hliník[ppm] max. 0.5 text directly
Bakteriální endotoxiny[EU/ml] <0.5 text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min.238 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znečištění [dle ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle ČL radiobuttons directly
Mikrobiální čistota [ČL čl.5.1.4.tabulka 5.1.4.-1] text directly
TAMC [CFU/ml] Max.10² text directly
TYMC [CFU/ml] Max.10¹ text directly
Escherichia coli [CFU/ml] nepřítomny text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min.238 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znečištění [dle ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle ČL radiobuttons directly
Mikrobiologická čistota [ČL čl.5.1.4.tabulka 5.1.4.-1] text directly
TAMC [CFU/ml] Max.10² text directly
TYMC [CFU/ml] Max.10¹ text directly
Escherichia coli [CFU/ml] nepřítomny text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min. 475 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znečištění [dle ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle ČL radiobuttons directly
Mikrobiální čistota ČL
čl.5.1.4.tabulka
5.1.4.-1
text directly
TAMC [CFU/ml] Max.10² text directly
TYMC [CFU/ml] Max.10¹ text directly
Escherichia coli [CFU/ml] nepřítomny text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min. 475 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znečištění [dle ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle ČL radiobuttons directly
Mikrobiální čistota ČL
čl.5.1.4.tabulka
5.1.4.-1
text directly
TAMC [CFU/ml] Max.10² text directly
TYMC [CFU/ml] Max.10¹ text directly
Escherichia coli [CFU/ml] nepřítomny text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly

Uzamčení

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Externí firma

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Název firmy Obchodní název externí firmy text directly
Adresa Úplná adresa externí firmy text directly
Role Role firmy ve vztahu ke společnosti Biomedica. checkboxes directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Kampaň

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Výrobní příkaz Co bude v kampani vyráběno. dropdown directly
Kolikrát text directly
Zamknout? Zaškrtněte v případě, že jsou údaje v pořádku a již je není potřeba měnit. checkbox directly
Výrobní šarže table horizontal conditionaly
Znovuvyskladnit suroviny? Zaškrtněte v případě, jestliže má počítač vyskladnit obaly s e surovinami znovu. checkbox directly
Znovuvyskladnit adjustaci? Zaškrtněte v případě, že má systém vykladnit potřebné obaly se surovinami znovu. checkbox directly
Stav vyskladnění adjustace radiobuttons directly
Dovyskladnit adjustaci? Zaškrtněte v případě, jestliže se má systém pokusit dovyskladnit materiál z formuláře Chybějící adjustace. checkbox conditionaly
Stav vyskladnění surovin radiobuttons directly
Dovyskladnit suroviny checkbox conditionaly

Chybějící adjustace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Chybějící adjustace Přehled adjustace, který by měl být dovyskladněn. table horizontal directly
Přidat / Změnit signal detail create/update directly
Materiál Vyberte materiál, který je třeba dovyskladnit. dropdown directly
Množství [ks] text directly
Výrobní šarže Vybráním šaržě umožňuje jediný pohyb dovydání chybějícího materiálu rozdělit na výdeje pro jednotlivé výrobní šarže. Je tedy možné chybějící materiál vyzvedávat ze skladu postupně. Jestliže zvolíte první výrobní šarži v kampani, nic tím nezkazíte. Pouze bude ve výrobě více adj. mat. než je v daném okamžiku třeba. dropdown directly

Chybějící suroviny

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Chybějící suroviny table horizontal directly
Přidat / změnit signal detail create/update directly
Surovina dropdown directly
Chybějící množství Jednotky jsou dány v názvu suroviny text directly
Pro šarži dropdown directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Kontraktační šarže

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Typ výrobku Typ výrobku z kontraktační výroby dropdown directly
Šarže text directly
Identifikační číslo Identifikační číslo šarže výrobku z kontraktační výroby. Je generováno automaticky po prvním uložení. text directly
Přijatý počet kusů Naskladněno (včetně vzorků). text directly
Cena text directly
Kontrolní dokumentace OK Zaškrtněte, pokud je kontrolní dokumentace OK. checkbox directly
Certifikát drop control directly
Skutečný výtěžek Propuštěné množství (dodáno - vzorky). text conditionaly
Kontrola kvalifikovanou osobou Zaškrtněte, pokud je kontrola QA ok. checkbox conditionaly
Kvalifikovaná osoba signature conditionaly
Pohyb propuštění výrobku drop control conditionaly

Certifikát - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Materiál

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Politika bezpečnosti dropdown directly
Materiál Vyplňte název materiálu. Do hranatých závorek za názvem materiálu uveďte měrnou jednotku materiálu, např. [kg], [ml], [ks], apod. text directly
Kód text directly
Id karty na skladu 198 text directly
Id karty na izolačním skladu text directly
Id karty na skladu kosmetiky text directly
Id karty na skladu prodeje materiálu text directly
Typ materiálu Zvolte, zda jde o surovinu nebo adjustační materiál. radiobuttons directly
Popis Popis daného materiálu html editor directly
Norma Uveďte specifikaci normy, které daný materiál odpovídá. text directly
Nutný pro zahájení výroby Zaškrtněte v případě, že materiál musí být na skladu, aby bylo možné začít vyrábět. checkbox directly
Má účinnost Zaškrtněte v případě, že se u materiálu sleduje účinnost. checkbox directly
Automaticky vyřazovat? JEstliže ano, pro oj, které nemají platný atest, bude vytvořen pohyb, který je vyřadí. checkbox directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Obal

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Politika dropdown directly
Pořadové číslo obalu text directly
Typ materiálu Zvolte, zda daný obal obsahuje surovinu nebo adjustační materiál. radiobuttons directly
Druh adjustačního materiálu Druh adjustačního materiálu, který je v obalu obsažen. dropdown conditionaly
Druh suroviny Zvolte druh suroviny, která je v obalu obsažena. dropdown conditionaly
Příjemka Příjemka dodávky, v rámci které byl obal dodán. drop control conditionaly
Položka příjmu Položka příjmu, v rámci které byl obal dodán. drop control conditionaly
Druh balení Fyzická podoba obalu. radiobuttons conditionaly
Dodavatel Dodavatel obalu drop control conditionaly
Výrobce Výrobce obalu drop control conditionaly
Aktuální obsah Uveďte, kolik měrných jednotek obal aktuálně obsahuje. text conditionaly
Aktuální umístění Aktuální umístění nebo stav obalu radiobuttons conditionaly
Vhodný k likvidaci Obal je vhodný k likvidaci checkbox conditionaly
Prázdný Zaškrtněte, pokud je obal prázdný, tedy množství materiálu v něm je nulové nebo tak malé, že se již nedá použít. checkbox directly

Změny množství

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Seznam změn Seznam změn množství v obalu table horizontal directly
Nová změna množství v obalu Tato kolonka je automaticky nastavena pro zadání nové změny množství v obalu. signal nugget create/update directly
Důvod změny Důvod změny množství materiálu v obalu radiobuttons directly
Výrobní šarže Vložte výrobní šarži, ve které bude část obalu použita. drop control conditionaly
Poznámka Poznámka ke změně množství html editor directly
Rozdílové množství Množství materiálu, o které se původní množství obsahu obalu snižuje nebo navyšuje. V případě typů změny "Odebráno pro výrobu", Odebráno pro atest", "Zničeno" zadávejte kladná čísla - hodnota se odečte. V případě typů změny "Vráceno z výroby", "Vráceno z atestu" zadávejte kladnou hodnotu - hodnota se přičte. V případě "Opravy" zadejte změnu s hodnotu kladnou či zápornou. Aktuální obsah se měni o zadaný rozdíl. text directly
Pořadí změny Automaticky doplňované pořadí změny množství u daného obalu. text - read only directly
Odeslat do Pohody? Zaškrtněte v případě, že se má vygenerovat exportní balíček. checkbox conditionaly
Naposledy odesláno calendar conditionaly
Výsledek importu html editor conditionaly

Pohyby

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Pohyby obalu Veškeré pohyby uskutečněné s obalem table horizontal directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Plán výroby

Plán

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Plánovaná výroba table horizontal directly
Přidat / změnit položku signal detail create/update directly
Výrobní příkaz dropdown directly

 

Pohyb

Žádost o provedení pohybu

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Pořadí Číslo pohybu. text directly
Typ pohybu Zvolte, jaký typ pohybu se má uskutečnit. radiobuttons directly
Předmět pohybu Zvolte, zda budou přemísťovány obaly či výrobky. radiobuttons conditionaly
Materiál izolovaných obalů dropdown conditionaly
Materiál Zvolte typ materiálu, který si přejete propustit. dropdown conditionaly
Materiál Zvolte typ materiálu, který si přejete propustit. dropdown conditionaly
Izolované obaly up/down box (a based) conditionaly
Obaly k propuštění Vyberte obaly, které chcete propustit do skladu propuštěného materiálu. up/down box (a based) conditionaly
Obaly k propuštění Vyberte obaly, které chcete propustit do skladu propuštěného materiálu. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou obaly přemístěny. radiobuttons conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou obaly přemístěny. radiobuttons conditionaly
Balení k izolaci Balení výrobků, která budou přemístěna do izolačního skladu up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou vybrané obaly přemístěny radiobuttons conditionaly
Cílový sklad Sklad, na který budou vybrané výrobky přemístěny. radiobuttons conditionaly
Obaly k likvidaci Vyberte obaly, které budou označeny jako zlikvidované up/down box (a based) conditionaly
Výrobky k likvidaci Vyberte balení výrobků, která budou označena jako zlikvidovaná. up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Obal bude vedený jako zlikvidovaný. radiobuttons conditionaly
Cílový stav Výrobek bude vedený jako zlikvidovaný. radiobuttons conditionaly
Obaly Obaly, které budou vráceny z výroby. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou obaly přemístěny. radiobuttons conditionaly
Obaly k reklamaci Obaly, které budou označeny jako vyreklamované up/down box (a based) conditionaly
Balení k reklamaci Vyberte balení kontraktačních výrobků, která budou označena jako vyreklamovaná. up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Obal bude považován za vyreklamovaný. radiobuttons conditionaly
Cílový stav Výrobek bude považován za vyreklamovaný. radiobuttons conditionaly
Materiál Zvolte typ materiálu, který chcete přesunout. dropdown conditionaly
Materiál Zvolte typ materiálu, který chcete přesunout. dropdown conditionaly
Sklad s obaly Sklad, ze kterého chcete obaly do kosmetiky přesunout. dropdown conditionaly
Obaly Vyberte obaly, které budou použity ve výrobě. up/down box (a based) conditionaly
Výrobní šarže Výrobní šarže, pro kterou nebo ze které je obal přesouván. drop control conditionaly
Cílový stav Vybrané obaly budou přemístěny do výroby. radiobuttons conditionaly
Reklamované balení Balení výrobků, které bude přemístěno na izolační sklad. drop control conditionaly
Cílový sklad Obaly reklamované odběratelem budou přemístěny do izolačního skladu. radiobuttons conditionaly
Obaly Vyberte obaly, které budou označeny jako spotřebované ve výrobě up/down box (a based) conditionaly
Obaly budou označeny jako prázdné Protože žádáte o pohyb typu spotřebováno, jsou Vámi vybrané obaly pravděpodobně prázdné nebo je v nich tak málo materiálu, že je vhodné je za prázdné považovat. Pokud tomu tak není, tuto kolonku odškrtněte. checkbox conditionaly
Cílový stav Obal byl zcela spotřebován radiobuttons conditionaly
Pohyb s polotovary? checkbox conditionaly
Balení k naskladnění Balení výrobků, která mají být přemístěna do karanténního skladu. up/down box (a based) conditionaly
Balení k naskladnění Balení výrobků, která mají být přemístěna do karanténního skladu. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou výrobky přemístěny radiobuttons conditionaly
Balení k propuštění Balení výrobků, která budou propuštěna do expedičního skladu. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Výrobek bude přemístěn do expedičního skladu. radiobuttons conditionaly
Expedeované výrobky Vyberte balení výrobků, které budou označeny jako expedované up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Výrobek bude označen za expedovaný radiobuttons conditionaly
Odůvodnění Zdůvodněte, proč opravu provádíte html editor conditionaly
Obal Vložte obal, u nějž chcete provést změnu umístění drop control conditionaly
Balení výrobků Vložte balení výrobků, u kterého chcete změnit umístění drop control conditionaly
Cílový sklad nebo stav Zvolte, v jakém skladu či stavu se má obal po opravě nacházet radiobuttons conditionaly
Cílový stav nebo sklad Zvolte stav nebo sklad, ve kterém se má výrobek správně nacházet. radiobuttons conditionaly
Procházející položka příjmu Vyberte položku příjmu s prošlým nebo procházejícím atestem, jejíž obaly chcete přemístit. dropdown conditionaly
Obaly Obaly výše uvedené položky příjmu, které nejsou prázdné, nejsou vhodné k likvidaci a jsou na skladu propuštěného materiálu, v karanténním skladu, v izolačním skladu nebo ve výrobě. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Obaly budou přemístěny do karanténního skladu. radiobuttons conditionaly
Obaly up/down box (a based) conditionaly
Prodávané obaly Systém nabízí pouze volné obaly. To znamená, že nejsou součástí neschváleného pohybu a nemají neschválenou změnu množství. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad drop control conditionaly
Cílový sklad drop control conditionaly
Komentář html editor directly

Schválení pohybu

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Pohyb byl proveden Zaškrtněte, pokud byl obal či výrobek na požadovaný sklad skutečně přemístěn. checkbox directly
Typ pohybu Indikace, jaký typ pohybu se má uskutečnit. radiobuttons directly
Odeslat do Pohody? Zda se má pohyb provést také v Pohodě. V případě naskladnění hotových výrobků jsou také odeslány údaje o materiálu spotřebovaném na výrobu. checkbox conditionaly
Naposledy odesláno do Pohody Datum odeslání do Pohody. calendar conditionaly
Výsledek exportu html editor conditionaly
Předmět pohybu Zvolte, zda budou přemísťovány obaly či výrobky. radiobuttons conditionaly
Obaly k propuštění Vyberte obaly, které chcete propustit do skladu propuštěného materiálu. up/down box (a based) conditionaly
Obaly k propuštění up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou obaly přemístěny. radiobuttons conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou obaly přemístěny. radiobuttons conditionaly
Obaly k izolaci Vyberte obaly, které budou přemístěny do izolačního skladu up/down box (a based) conditionaly
Výrobky k izolaci Výrobky, které budou přemístěny do izolačního skladu up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou vybrané obaly přemístěny radiobuttons conditionaly
Cílový sklad Sklad, na který budou vybrané výrobky přemístěny. radiobuttons conditionaly
Obaly k likvidaci Vyberte obaly, které budou označeny jako zlikvidované up/down box (a based) conditionaly
Výrobky k likvidaci Vyberte výroky, které budou označeny jako zlikvidované up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Obal bude vedený jako zlikvidovaný. radiobuttons conditionaly
Cílový stav Výrobek bude vedený jako zlikvidovaný. radiobuttons conditionaly
Obaly Obaly, které budou vráceny z výroby. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou obaly přemístěny. radiobuttons conditionaly
Obaly k reklamaci Obaly, které budou označeny jako vyreklamované up/down box (a based) conditionaly
Výrobky k reklamaci Vyberte výrobky, které budou označeny jako vyreklamované up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Obal bude považován za vyreklamovaný. radiobuttons conditionaly
Cílový stav Výrobek bude považován za vyreklamovaný. radiobuttons conditionaly
Obaly Vyberte obaly, které budou použity ve výrobě. up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Vybrané obaly budou přemístěny do výroby. radiobuttons conditionaly
Obaly Obaly, které budou jako dodatkové použity ve výrobě up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Vybrané obaly budou přemístěny do výroby. radiobuttons conditionaly
Obaly Vyberte obaly, které budou označeny jako spotřebované ve výrobě up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Obal byl zcela spotřebován radiobuttons conditionaly
Pohyb s polotovary? Výrobky, které budou propuštěny do expedičního skladu. checkbox conditionaly
Obaly s polotovary up/down box (a based) conditionaly
Výrobky Výrobky, které mají být přemístěny do karanténního skladu. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou výrobky přemístěny radiobuttons conditionaly
Cílový sklad Sklad, do kterého budou výrobky přemístěny radiobuttons conditionaly
Výrobky k propuštění Výrobky, které budou propuštěny do expedičního skladu. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Výrobek bude přemístěn do expedičního skladu. radiobuttons conditionaly
Expedeované výrobky Vyberte výrobky, které budou označeny jako expedované up/down box (a based) conditionaly
Cílový stav Výrobek bude označen za expedovaný radiobuttons conditionaly
Odůvodnění Zdůvodněte, proč opravu provádíte html editor conditionaly
Obal Vložte obal, u nějž chcete opravit chybné umístění drop control conditionaly
Výrobek Vložte výrobek, u kterého chcete opravit chybné umístění drop control conditionaly
Cílový sklad nebo stav Zvolte, v jakém skladu či stavu se má obal po opravě nacházet radiobuttons conditionaly
Cílový stav nebo sklad Zvolte stav nebo sklad, ve kterém se má výrobek správně nacházet. radiobuttons conditionaly
Prošlá položka příjmu Položka příjmu s prošlým nebo procházejícím obalem. dropdown conditionaly
Obaly Obaly přesunované do karanténního skladu up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Obaly budou přesunuty do karanténního skladu. radiobuttons conditionaly
Obaly up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad drop control conditionaly
Cílový sklad drop control conditionaly
Pohyb byl proveden Zaškrtněte, pokud byl obal či výrobek na požadovaný sklad skutečně přemístěn. checkbox directly
Typ pohybu Indikace, jaký typ pohybu se má uskutečnit. radiobuttons directly
Výrobky k propuštění Výrobky, které budou propuštěny do expedičního skladu. up/down box (a based) conditionaly
Cílový sklad Výrobek bude přemístěn do expedičního skladu. radiobuttons conditionaly
Odeslat do Pohody? Zda se má pohyb provést také v Pohodě. V případě naskladnění hotových výrobků jsou také odeslány údaje o materiálu spotřebovaném na výrobu. checkbox conditionaly
Naposledy odesláno do Pohody Datum odeslání do Pohody. calendar conditionaly
Výsledek exportu html editor conditionaly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Položka příjmu

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Politika bezpečnosti Vyberte tým v rámci kterého příspěvek vytváříte. dropdown directly
Příjemka Příjemka dodávky, v rámci které daná položka příjmu přišla. dropdown directly
Číslo příjmu Pořadí v rámci dané příjemky. text - read only directly
Typ materiálu Zvolte, zda jde o surovinu nebo adjustační materiál. radiobuttons directly
Adjustační materiál Název adjustačního materiálu. Není-li materiál v roletce, musí se nejprve přidat pomocí šablony "Materiál". dropdown conditionaly
Surovina Surovina položky příjmu. dropdown conditionaly
Druh balení Fyzická podoba obalové jednotky materiálu. radiobuttons directly
Označení - šarže text directly
Datum expirace dle výrobce calendar directly
Poslední atest Obvykle má položka příjmu pouze jeden atest. V případě reanalýzy jich ale může být více a pak zde je uveden ten poslední (= ten platný). nugget link directly
Expirace dle atestu calendar directly
Účinnost od výrobce text conditionaly
Účinnost z atestu text conditionaly
Počet obalových jednotek. text directly
Množství v balení text directly
Celkové množství text directly
Jednotková cena Cena za jednu jednotku. text directly
Dodavatel dropdown directly
Výrobce Zvolte výrobce dodávaného materiálu dropdown directly
Uzamčeno Pokud je tento checkbox zaškrtnut, nelze do položky příjmu přidávat manuálně nové obaly. Položka příjmu je tedy považována za kompletní. checkbox directly
Odesláno do Pohody? checkbox directly

Obaly

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Přijato celkem text directly
V karanténě Kolik materiálu je nyní v karanténě. text directly
Uzamčeno Zaškrtnutím checkboxu je položka příjmu uzamčena a nelze do ní již přidávat nové obaly. checkbox directly
Testované obaly Obaly, které jsou na karantenním skladu, jsou neprázdné a nejsou určeny k likvidaci a patří do dané položky příjmu. table horizontal directly
Všechny obaly Přehled obalů dané položky příjmu. table horizontal directly
Přidat / editovat obal Hodnota přepínače rozhoduje, zda bude vytvořen nový obal nebo bude editován obal již vytvořený. signal nugget create/update conditionaly
Aktuální množství Uveďte, kolik měrných jednotek obal obsahuje. text conditionaly

Atesty

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Atesty Seznam atestů provedených nad položkou příjmu. table horizontal directly
Přidat / změnit atest Přepínač umožní buď vytvořit nový atest nebo editovat atest již vytvořený. signal nugget create/update directly
Datum vzorkování Datum, kdy byly na obaly umístěny štítky Vzorkováno. calendar directly
Vzorek odebral combo directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Příjemka materiálu

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Bezpečnost týmu Vyberte tým, v rámci kterého příspěvek vytváříte. Jeho bezpečnostní politika bude řídit práva k manipulaci s daty příspěvku. dropdown directly
Číslo příjemky Identifikační číslo příjemky. text directly
Označení Další specifikace (objeví se v názvu) text directly
Datum vystavení Datum vystavení příjemky calendar directly
Středisko Sklad, na který je zboží přijímáno. radiobuttons directly
Příjemku vystavil Elektronický podpis osoby, která příjemku vystavila signature directly
Odeslat do Pohody? Zda se má příjemka odeslat do POhody. Odesláním jsou již zamčené zatím ještě neodeslané položky příjmu exportovány do Pohody. I pro opakované odeslání příjemky platí totéž. Již odeslané položky příjmu nelze odeslat znovu. Chybně přijatou a zamčenou položku příjmu je třeba explicitně opravit jednak v Community Builderu, jednak v Pohodě. checkbox directly
Naposledy odesláno do Pohody Datum (posledního) odeslání příjemky do Pohody. calendar directly
Výsledek html editor directly

Položky příjmu

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Existující položky příjmu table horizontal directly
Přidat / Změnit položku Chcete-li změnit položku, dvojklikněte na ní v seznamu. Chcete-li přidat novou, stiskněte tlačítko Nový. signal nugget create/update directly
Číslo položky příjmu Pořadí položky příjmu v rámci dané příjemky. text - read only directly
Typ materiálu Zvolte, zda v rámci položky příjmu byl obdržen adjustační materiál nebo surovina. radiobuttons directly
Surovina Název suroviny, která byla obdržena v rámci položky příjmu. Není-li materiál v roletce, musí se nejprve přidat pomocí šablony "Materiál". dropdown conditionaly
Adjustační materiál Zvolte adjustační materiál, který byl doručen v rámci položky příjmu. dropdown conditionaly
Druh balení Fyzická podoba balení. radiobuttons directly
Označení - šarže text directly
Datum expirace calendar directly
Účinnost [jednotky/mg] text conditionaly
Generovat OJ text directly
Množství v OJ text directly
Celkem přijato text - read only directly
Cena za jednotku v Kč text directly
Dodavatel dropdown directly
Výrobce Výrobce dodávaného materiálu dropdown directly
Odesláno do Pohody? Zda byla položka příjmu již odeslána do Pohody. checkbox directly

Vyjádření vedoucího

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Číslo objednávky text directly
Posouzení Souhlasí dodávka s objednávkou a dodacím listem? Je dodávka přijata? radiobuttons directly
Důvod nepřijetí Popis probému s dodávkou. html editor conditionaly
Datum Datum souhlasu s dodávkou. calendar directly
Podpis Podpis vedoucího skladu signature directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Receptura

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Název výrobku Název výrobku, který dle výrobního předpisu vzniká. text directly
Kód Pohody text directly
Id karty na skladu 01 text directly
Norma THN text directly
Velikost výrobní šarže Počet kusů výrobku, které vzniknou realizací výrobního předpisu v rámci jedné šarže. text directly
Rozmezí výtěžku (kusů) - od Uveďte spodní hranici počtu kusů, které vzniknou realizací výrobního předpisu v rámci jedné šarže. text directly
Rozmezí výtěžku (kusů) - do Uveďte horní hranici počtu kusů, které vzniknou realizací výrobního předpisu v rámci jedné šarže. text directly
Rozmezí výtěžku (%) - od Uveďte spodní procentní hranici z očekávaného množství kusů, které vzniknou realizací výrobního předpisu v rámci jedné šarže. text directly
sklad text directly
Rozmezí výtěžku (%) - do Uveďte horní procentní hranici z očekávaného množství kusů, které vzniknou realizací výrobního předpisu v rámci jedné šarže. text directly
Navýšení Napište o kolik kusů lze teoreticky maximálně překročit možný počet vyrobených kusů výrobku. Účelem je umožnit dopředu systému rezervovat dostatek adjustace tak, aby nebylo nutné po ukončení výroby dofasovávat další materiál do výroby.   text directly
Polotovar? checkbox directly
Výsledný materiál Materiál, který se z polotovaru stane, jestliže je dokončen a má se použít jako vstup. dropdown conditionaly
Expirace známa předem Zaškrtněte v případě, že chcete zadávat expiraci dříve než bude výroba spuštěna checkbox directly

Suroviny

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Seznam potřebných surovin Seznam surovin potřebných na výrobu dle tohoto výrobního předpisu. table horizontal directly
Editovat / vytvořit signal detail create/update directly
Název suroviny Vyberte surovinu, která se u výrobního předpisu používá. dropdown directly
Má účinnost? checkbox directly
Množství Množství suroviny potřebné pro výrobu dle výrobního předpisu. text directly
Referenční účinnost text conditionaly
Poznámka Poznámka k zadanému množství suroviny text directly

Adjustační materiál

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Seznam potřebného adjustačního materiálu Seznam adjustačního materiálu potřebného pro výrobu dle tohoto výrobního předpisu. table horizontal directly
Editovat / přidat signal detail create/update directly
Adjustační materiál Zvolte adjustační materiál, který je výrobním předpisem vyžadován. dropdown directly
Množství Uveďte potřebné množství adjustačního materiálu. text directly
Spotřeba na 1 ks Kolik adjustace je třeba na 1 ks produktu. text directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Sklad

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Název text directly
Kód text directly
Popis html editor directly

Obaly

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Materiál Toto je seznam materiálů, které se nacházejí na daném skladu. Zvolte požadovaný materiál a v dolní tabulce se vypíše seznam všech obalů s tímto materiálem, které jsou na skladu. dropdown directly
Obaly Seznam všech obalů ve skladu table horizontal directly

Výrobky

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Výrobky Seznam všech balení výrobků (včetně konktraktačních) ve skladu. table horizontal directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Typ kontraktačního výrobku

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Název Název nebo označení kontraktačního výrobku text directly
Výrobce Dodavatel daného výrobku dropdown directly
Id karty na skladu 01 text directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Výrobní šarže

Základní údaje

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Kampaň V rámci jaké výrobní kampaně je rezervován materiál. dropdown directly
Výrobní příkaz Výrobní příkaz, podle kterého bude šarže vyrobena. dropdown directly
Polotovar? Zda se vyrábí polotovar či nikoli. checkbox directly
Expirace známa předem checkbox directly
Šarže text directly
Certifikát drop control directly
Expirace calendar conditionaly
Pořadí Číslo šarže bude po uložení automaticky generováno systémem. text directly
Uvolněné suroviny Druhy surovin, se kterými již nebude třeba pracovat. Příslušné obalové jednotky, již nebudou při výrobě této šarže použity. up/down box (a based) directly
Všechny obaly se surovinou uvolněny? Signalizuje, zda jsou všechny obaly se surovinou uvolněny. checkbox directly
Uvolněná adjustace Druhy adjustace, se kterými již nebude třeba pracovat. Příslušné obalové jednotky již nejsou pro výrobu této šarže třeba. up/down box (a based) directly
Všechny obaly adjustace uvolněny? Signalizuje, zda jsou uvolněny všechny obaly s adjustací. checkbox directly
Všechny obaly uvolněny? checkbox directly
Průběh výroby Vyberte "Vyhovuje", pokud výroba proběhla bez závad radiobuttons conditionaly
Importováno Pohodou Datum, kdy Pohoda výdejku importovala. calendar conditionaly
Výsledek odeslání Jak dopadl import výdejky v Pohodou. html editor conditionaly
Zabaleno kusů Kontrola, zda byla zadána skutečná spotřeba. V případě, že je tato kolonka prázdná, je třeba vyplnit formulář Adjustace spotřeba a vygenerovat spotřebu dle počtu vyrobených kusů. text conditionaly
Skutečný výtěžek Uveďte skutečný počet kusů, které byly v dané šarži vyrobeny. Množství by nemělo zahrnovat vyrobené vzorky. Jde o množství, které bude naskladněno. text conditionaly
Výrobní dokumentace OK Zaškrtněte, pokud je výrobní dokumentace v pořádku. checkbox conditionaly
Kontrolní dokumentace OK Zaškrtněte, pokud je kontrolní dokumentace OK. checkbox conditionaly
Kontrola kvalifikovanou osobou Zaškrtněte, pokud je kontrola QA ok. checkbox conditionaly
Kvalifikovaná osoba signature conditionaly
Výrobek Výsledný balík s výrobky. drop control conditionaly
Položka příjmu drop control conditionaly
Obal s polotovarem Výsledný obal, který vznikne, je-li výroba dokončena správně. drop control conditionaly
Pohyb do karanténního skladu Umožňuje zjistit více údajů o tom, jak byl výrobek převeden na karanténní sklad. drop control conditionaly
Pohyb propuštění výrobku drop control conditionaly
Pohyb propuštění polotovaru drop control conditionaly

Suroviny - výdej

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Použité obaly Obaly, jejichž obsah byl pro výrobu dané šarže použit. table horizontal directly
Vydané obaly Obaly, které se schválením pohybu přesunuly do výroby. table horizontal directly
Žádané obaly Obaly, které jsou vyžádány ze skladu. Je-li kolonka prázdná, pohyb je buď schválen, nebo jsou potřebné obaly již ve výrobě a pohyb nebyl vytvořen. up/down box (q based) directly

Adjustace - výdej

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Použitelná adjustace Obaly s adjustací rezervované pro výrobu kampaně této šarže. Při balení by měly být použity přednostně nejstarší obaly s nejnižším číslem. table horizontal directly
Použité obaly table horizontal directly
Vydané obaly table horizontal directly
Žádané obaly up/down box (q based) directly

Suroviny - spotřeba

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Spotřeba surovin Veškeré změny množství na obalech se surovinou provedené při výrobě šarže. table horizontal directly
Volba úkonu Zvolte, zda chcete založit záznam o odebrání materiálu pro výrobu nebo o jeho spotřebování. radiobuttons directly
Obaly s odebraným množstvím Seznam obalů a z nich odebraného množství pro výrobu dané šarže. table horizontal conditionaly
Přidat / změnit Přepínač pro přidání či změnu výše uvedené položky. signal nugget create/update conditionaly
Obal Obal, ze kterého bude odebíráno požadované množství pro výrobu dropdown conditionaly
Rozdílové množství Množství materiálu, o které se původní množství obsahu obalu snižuje nebo navyšuje. text conditionaly
Jde o dodatkový výdej Zaškrtněte, pokud materiál není odebírán dle výrobního příkazu, ale jako dodatkový výdej. checkbox conditionaly
Označit za spotřebované Ve spodním rámečku jsou uvedeny suroviny, které jsou uvedeny v plánu odebrání materiálu pro výrobu této šarže. Suroviny, které jste skutečně pro výrobu šarže použili, přesuňte pomocí šipek do horního rámečku. Suroviny uvedené v horním rámečku budou vedeny jako spotřebované na výrobu dané šarže. up/down box (q based) conditionaly

Adjustace - spotřeba

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Spotřeba materiálu Veškeré změny množství na obalech s adjustačním materiálem provedené při výrobě šarže. table horizontal directly
Volba úkonu Nejprve zadejte počet vyrobených kusů výrobků. Počítač vygeneruje odpisy z obalů. Pak tyto vygenerované změny potvrďte. Pak zadejte zničené kusy adjustace pro jednotlivé materiály. Počítač vygeneruje výběry z obalů. I tyto výběry musíte potvrdit. radiobuttons directly
Zničená adjustace table horizontal conditionaly
Přidat / změnit signal detail create/update conditionaly
Material Vyberte material, k němuž chcete zadat počet kusů zničené adjustace. dropdown conditionaly
Generovat spotřebu pro [ks] Zadejte takové množství kusů výrobků, pro které chcete generovat spotřebu. text conditionaly
Použité materiály Vyberte materiály, pro které má být spotřeba generována. Typicky všechny. up/down box (a based) conditionaly
Označit za spotřebované Ve spodním rámečku je uveden adjustační materiál, který byl označen jako odebraný pro výrobu této šarže. Adjustační materiál, který jste skutečně pro výrobu šarže použili, přesuňte pomocí šipek do horního rámečku. Adjustační materiál uvedený v horním rámečku bude veden jako spotřebovaný na výrobu dané šarže. up/down box (q based) conditionaly
Zničené kusy text conditionaly

Suroviny - vratky

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Obaly s vráceným množstvím Seznam obalů a do nich vráceného množství surovin z výroby dané šarže. table horizontal directly
Přidat / změnit Přepínač pro přidání či změnu výše uvedené položky. signal nugget create/update directly
Obal Obal, ze kterého bude odebíráno požadované množství pro výrobu dropdown directly
Rozdílové množství Množství materiálu, o které se původní množství obsahu obalu snižuje nebo navyšuje. text directly

Adjustace - vratky

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vrácená adjustace table horizontal directly
Nové vrácení signal detail create/update directly
Materiál dropdown directly
Počet vrácených ks text directly

Suroviny - přesun Tomas PAJER@Human Ways

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vrácené a spotřebované obaly Veškeré obaly se surovinou, které byly vráceny na sklad propuštěného materiálu nebo označeny za spotřebované. table horizontal directly
Pohyb vrácení drop control directly
Obaly Vyberte obaly se surovinou, které mají být přesunuty na sklad propuštěného materiálu. up/down box (q based) directly

Adjustace - přesun

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Vrácené a spotřebované obaly Veškeré obaly s adjustačním materiálem, které byly vráceny na sklad propuštěného materiálu nebo označeny za spotřebované. table horizontal directly
Pohyb drop control directly
Schváleno Indikace, že žádost o pohyb nebyla ještě schválena. checkbox directly
Obaly Vyberte obaly s adjustačním materiálem, které mají být přesunuty na sklad propuštěného materiálu. up/down box (q based) directly

Certifikát - citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace
citlivá informace citlivá informace citlivá informace citlivá informace

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Bílý sypký prášek, bez hrudek, hrubších částic a mechanických nečistot text directly
Obsah jednoho balení [g] min.18 text directly
Zbytek na sítě č.125 (ČL) [%] Maximálně 5,0 text directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Hodnota pH vodné suspenze [pH] 4,5 – 7,0 text directly
Ztráta sušením [%] Maximálně 5,5 text directly
Bacitracinum zincicum - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 22 500 – 27 500 text directly
Neomycini sulfas - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 297 000 – 363 000 text directly
Celkový počet mikroorganismů [Kolonií/g] Maximálně 10 text directly
Enterobacterie, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus [Kolonií/g] Negativní text directly
Enterobacterie Negativní text directly
Pseudomonas aeruginosa Negativní text directly
Žluč tolerující gramnegativní bakterie Negativní text directly
Staphyloccocus aureus Negativní text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář Komentář závěru. html editor directly
Datum Datum stavnovení výsledku calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Bílý sypký prášek, bez hrudek, hrubších částic a mechanických nečistot text directly
Obsah jednoho balení [g] min.4,5 text directly
Zbytek na sítě č.125 (ČL) [%] Maximálně 5,0 text directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Hodnota pH vodné suspenze [pH] 4,5 – 7,0 text directly
Ztráta sušením [%] Maximálně 5,5 text directly
Bacitracinum zincicum - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 22 500 – 27 500 text directly
Neomycini sulfas - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 297 000 – 363 000 text directly
Celkový počet mikroorganismů [Kolonií/g] Maximálně 10 text directly
Enterobacterie, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus [Kolonií/g] Negativní text directly
Enterobacterie Negativní text directly
Žluč tolerující gramnegativní bakterie Negativní text directly
Pseudomonas aeruginosa Negativní text directly
Staphyloccocus aureus Negativní text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář výsledku Komentář závěru html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Bílý sypký prášek, bez hrudek, hrubších částic a mechanických nečistot text directly
Obsah jednoho balení [g] min.4,5 text directly
Zbytek na sítě č.125 (ČL) [%] Maximálně 5,0 text directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Hodnota pH vodné suspenze [pH] 4,5 – 7,0 text directly
Ztráta sušením [%] Maximálně 5,5 text directly
Bacitracinum zincicum - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 22 500 – 27 500 text directly
Neomycini sulfas - mikrobiologická účinnost [m.j./100 g] 297 000 – 363 000 text directly
Celkový počet mikroorganismů [Kolonií/g] Maximálně 10 text directly
Enterobacterie, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus [Kolonií/g] Negativní text directly
Enterobacterie Negativní text directly
Žluč tolerující gramnegativní bakterie Negativní text directly
Pseudomonas aeruginosa Negativní text directly
Staphyloccocus aureus Negativní text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář Komentář závěru html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
kontext certifikátu drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Průměrná hmotnost [g] 740,0 - 760,0 text directly
Vzhled Bílý krystalický prášek text directly
Zkouška A Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška B Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška C Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Vzhled roztoku Rozhodněte zda vyhovuje radiobuttons directly
Uhličitany[pH] pH max 8.6 text directly
Chloridy[ppm] max. 150 text directly
Sírany[ppm] max. 150 text directly
Amonium[ppm] max. 20 text directly
Arsen[ppm] max. 2 text directly
Vápník[ppm] max. 100 text directly
Železo[ppm] max. 20 text directly
Těžké kovy[ppm] max. 10 text directly
Obsah[%] 99.0 - 101.0 text directly
Hliník[ppm] max. 0.5 text directly
Bakteriální endotoxiny[EU/ml] <0.5 text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář Komentář závěru html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Čočkovité, bílé až nažloutlé, hladké potahované tablety text directly
Průměrná hmotnost jedné tablety [g] 0,540 – 0,600 text directly
Hmotnostní stejnoměrnost Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Zkouška rozpadovosti tablet Zvolte, zda vyhovuje či nevyhovuje. radiobuttons directly
Zkoušky totožnosti Zvolte, zda zkoušky totožnosti vyhovují či nikoliv radiobuttons directly
Obsah chloridu draselného [g/1 tableta] 0,475 – 0,525 text directly
Popel nerozpustný v HCl [%] Maximálně 5,0 text directly
Mikrobiální čistota [ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle čl.5.1.4,kategorie 3A radiobuttons directly
Celkový počet aerobních bakterií Max 1000 text directly
TAMC Max.10³ text directly
Houby Max 100 text directly
TYMC Max.10² text directly
Escherichia coli Negativní text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min.238 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znčištění [dle ČL] vyhovuje
radiobuttons directly
Mikrobiální čistota [ČL čl.5.1.4.tabulka 5.1.4.-1]
text directly
TAMC [CFU/ml] Max.10²
text directly
TYMC [CFU/ml] Max.10¹
text directly
Escherichia coli [CFU/ml] nepřítomny
text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min.238 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znečištění [dle ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle ČL radiobuttons directly
Mikrobiální čistota [ČL čl.5.1.4.tabulka 5.1.4.-1] text directly
TAMC [FCU/ml] Max.10² text directly
TYMC [FCU/ml] Max.10¹ text directly
Escherichia coli [CFU/ml] nepřítomny text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min. 475 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znečištění [dle ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle ČL radiobuttons directly
Mikrobiální čistota ČL
čl.5.1.4.tabulka
5.1.4.-1
text directly
TAMC [CFU/ml] Max.10²
text directly
TYMC [CFU/ml] Max.10¹
text directly
Escherichia coli [CFU/ml] Max.10¹
text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Skutečný objem balení [ml] min. 475 text directly
Zkouška totožnosti Zvolte, zda zkouška totožnosti vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Aktuální acidita 10% roztoku [pH] 3,0 – 7,0 text directly
Čirost a barva Zvolte, zda vyhovuje či nikoliv radiobuttons directly
Hustota [g/cm3] 1,31 – 1,36 text directly
Obsah laktulosy [%] 46,0 – 54,0 text directly
Obsah tagatosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 4 text directly
Obsah fruktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 1 text directly
Obsah galaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 15 text directly
Obsah epilaktosy vzhledem k laktose [%] Maximálně 10 text directly
Laktosa [%] Maximálně 10 text directly
Mikrobiální znečištění [dle ČL] Zvolte, zda vyhovuje dle ČL radiobuttons directly
Mikrobiální čistota ČL
čl.5.1.4.tabulka
5.1.4.-1
text directly
TAMC [CFU/ml] Max.10²
text directly
TYMC [CFU/ml] Max.10¹ text directly
Escherichia coli [CFU/ml] nepřítomny text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Průměrná hmotnost [g] 740,0 - 760,0 text directly
Vzhled Bílý krystalický prášek text directly
Zkouška A Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška B Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Zkouška C Zkoušky totožnosti radiobuttons directly
Vzhled roztoku Rozhodněte zda vyhovuje radiobuttons directly
Uhličitany[pH] pH max 8.6 text directly
Chloridy[ppm] max. 150 text directly
Sírany[ppm] max. 150 text directly
Amonium[ppm] max. 20 text directly
Arsen[ppm] max. 2 text directly
Vápník[ppm] max. 100 text directly
Železo[ppm] max. 20 text directly
Těžké kovy[ppm] max. 10 text directly
Obsah[%] 99.0 - 101.0 text directly
Hliník[ppm] max. 0.5 text directly
Bakteriální endotoxiny[EU/ml] <0.5 text directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Vzhled Smetanový, žluto-bílý prášek text directly
Hmotnostní stejnoměrnost Průměrná hmotnost náplně ,která se nesmí lišit od stanoveného průměru více než ± 5 % text directly
Leak test vyhovuje radiobuttons directly
Výsledek radiobuttons directly
Komentář výsledku Komentář závěru html editor directly
Datum uzavření calendar directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly
Uzamknout Zaškrtnutím tohoto checkboxu a uložením formuláře bude certifikát uzamknut a jeho údaje nebude dále možné editovat. checkbox directly
Šarže Číslo propouštěné šarže drop control directly
Doba použitelnosti Doba použitelnosti propouštěného přípravku calendar directly
Propuštěné množství Počet kusů propuštěného přípravku text directly
Zkouška na Cl - Vyhovuje radiobuttons directly
Zkouška na Na+ text directly
Vzhled

Čirý a bezbarvý roztok

text directly
Hodnota pH

4,5 - 7,0

text directly
Bakteriální endotoxiny

Nejvýše 0,25

text directly
NaCl

8,55 - 9,45

text directly
Objem infuzních tekutin

Stanovený objem není menší než jmenovitý objem

text directly
Sterilita Vyhovuje radiobuttons directly
Kontaminace částicemi pod hranicí viditelnosti (max. 25 částic/ml - o velik. 10 µm a větší)

max. 25 částic/ml - o velik. 10 µm a větší

text directly
Kontaminace částicemi pod hranicí viditelnosti (max. 3 částice/ml - o velik. 25 µm a větší)

max. 3 částice/ml - o velik. 25 µm a větší

text directly
Závěr Závěr vyvozený ze zkoušek html editor directly
Podpis Podpis kvalifikované osoby signature directly

Balení hotových výrobků Tomas PAJER@Human Ways

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Seznam balení Seznam všech balení výrobků dodaných v rámci dané kontraktační šarže. table horizontal directly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

 

Změna množství

Údaje o změně

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Tým bezpečnostní politiky Vyberte tým, jehož bezpečnostní politika bude určovat práva přístupu k příspěvku dropdown directly
Obal drop control directly
Důvod změny Důvod změny množství materiálu v obalu radiobuttons directly
Výrobní šarže nebo kampaň Uveďte výrobní šarži (u surovin) nebo kampaň (u adjustace), pro jejíž výrobu bude obsah obalu použit. drop control conditionaly
Provedeno Zaškrtněte, pokud změna množství byla ihned provedena. To znamená, že v obalu se skuteně nachází vámi udávaná zbytková hodnota. checkbox directly
Dodatkový výdej Zaškrtněte, pokud je materiál odebírán pro výrobu nikoliv dle výrobního příkazu, ale jako dodatkový výdej. checkbox conditionaly
Poznámka Poznámka k důvodu změny html editor directly
Rozdílové množství Množství materiálu, o které se původní množství obsahu obalu snižuje nebo navyšuje. text directly
Pořadí změny Automaticky doplňované pořadí změny množství. text directly
Nový obal Po uložení formuláře bude vytvořen nový obal, který bude mít tytéž vlastnosti jako obal původní, pouze množství v tomto novém obalu bude odpovídat rozdílovému množství uvedenému výše. drop control conditionaly

Smazání

Kolonka Nápověda Typ Zařazení do formuláře
Historie mazání table horizontal directly
Příznak smazání checkbox directly
Datum smazání Žádné datum - smazání bude zrušeno. Datum v budoucnu - příspěvek bude smazán v daný den. Aktuální datum či datum v minulosti - příspěvek bude označen jako smazáný ihned, ovšem pouze v případě, že aktuálně smazán není. calendar directly

Tato stránka je generována přímo z databázerétního řešení dle aktuálního stavu pravidel, která dané řešení vytváří.