Vykázání nároků na stravenky či diety

Efektivní zjištění počtu dnů v minulém měsíci, na které má zaměstnanec nárok na stravenky či diety a výpočet tohoto nároku. Schválení výkazu, export do účetního systému.

Proč koupit?

Sběr podkladů pro výpočet nároku na stravenky a diety

Workflow engine Orgnes zajistí získávání potřebných podkladů pro výpočet nároku na stravenky či diety od všech zaměstnanců společnosti. Vždy ve stanovený den v měsíci obdrží každý zaměstnanec email s odkazem na webový formulář, ve kterém uvede, kolik dní v měsíci byl nemocen, na kolik dní mu bylo poskytnuto náhradní volno, kolik dní čerpal dovolenou a které dny mu byla strava hrazena zaměstnavatelem (např. na služební cestě). Jestliže zaměstnanec do stanoveného data formulář nevyplní, je znovu upomenut na nezbytnost vyplnění výkazu. Pokud ani tentokrát není formulář včas vyplněn, je vyplnění eskalováno například na jeho nadřízeného.

Automatický výpočet nároku

Workflow engine Orgnes dohledá, kolik bylo v daném kalendářním měsíci pracovních dnů, odečte od nich všechny dny, u kterých nemá zaměstnanec nárok na příspěvek na stravenky či diety, a spočítá výsledný nárok. Počet pracovních dnů platný pro všechny zaměstance může oprávněný uživatel editovat podle aktuální situace ve společnosti. Parametrizovatelný je rovněž vlastní výpočet nároku.

Tisk vyplněných výkazů

Vyplněné výkazy podkladů pro stravenky a diety lze individuálně či hromadně exportovat a následně tisknout jako sestavy ve standardních kancelářských programech MS Word či MS Excel. Pořizovat lze rovněž emailové reporty, kdy emailová zpráva může obsahovat vybrané údaje konkrtétního výkazu.

Stále aktuální přehled

Díky řešení mají pracovníci účetního oddělení naprostý přehled o tom, kdo potřebný výkaz ještě nevyplnil, případně zda jej vyplnil, ale čeká se na vyjádření nadřízeného (je-li vyžadováno). Workflow engine Orgnes s předstihem automaticky rozesílá urgence v případě, že potřebný výkaz nebyl k danému termínu předložen. V případě nepřítomnosti zaměstnance, který má výkaz předložit, systém automaticky deleguje vyplnění výkazu na příslušného zástupce, zpravidla nadřízeného. Ve workflow engine Orgnes je přesně dokumentováno, kdo a kdy který výkaz předložil, a lze zpětně statisticky dokladovat například, pokud někdo soustavně povinné výkazy předkládá pozdě.

Export údajů

Po vyplnění údajů zaměstnanec výkaz elektronicky podepíše, čímž se automaticky dostává do účtárny k dalšímu zpracování nebo se dále exportuje např. do systémů společnosti, která se o agendu stravenek pro zaměstnavatele stará.